Ułatwienia dostępu

Gospodarka wodociągowa

Gminna sieć wodociągowa obsługuje 24 miejscowości na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. Łączna długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2011 r. wyniosła ponad 110 km.

Dzięki naszej sieci rocznie dostarczamy 220 tys. m³ wody do gospodarstw domowych, instytucji i placówek publicznych oraz małych przedsiębiorstw. W naszych zasobach znajduje się 16 czynnych hydroforni. Na bieżąco monitorujemy jakość wód pod względem wskaźników fizycznych i organoleptycznych, parametrów chemicznych oraz bakteriologicznych.


Wykaz Hydroforni w gminie Czarna Dąbrówka

1

Czarna Dąbrówka

2 pompy głębinowe

2

Karwno

2 pompy głębinowe

3

Kleszczyniec

1 pompa głębinowa

4

Nożyno

2 pompy głębinowe

5

Unichowo

2 pompy głębinowe

6

Kartkowo

1 pompa głębinowa

7

Kozy

2 pompy głębinowe

8

Mikorowo

2 pompy głębinowe

9

Wargowo

2 pompy głębinowe

10

Kotuszewo

1 pompa głębinowa

11

Bochowo

2 pompy głębinowe  

12

Dęby

1 pompa typu S

13

Rokity

2 pompy głębinowe

14

Jasień

2 pompy głębinowe

15

Łupawsko

1 pompa głębinowa

16

Przep.Jasień

2 pompy wirowe

 

Wyniki aktualnych analiz laboratoryjnych dla poszczególnych sieci wodociągowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka możecie Państwo znaleźć poniżej:

1)  Wodociąg w Czarnej Dąbrówce
2)  Wodociąg w Bochowie
3) Wodociąg w Dębach
4)  Wodociąg w Jasieniu
5)  Wodociąg w Jerzkowicach
6)  Wodociąg w Kartkowie
7)  Wodociąg w Kleszczyńcu
8)  Wodociąg w Kotuszewie
9)  Wodociąg w Kozach
10) Wodociąg w Mikorowie
11) Wodociąg w Nożynie
12) Wodociąg w Rokitach
13) Wodociąg w Unichowie
14) Wodociąg w Wargowie
15) Wodociąg w Łupawsku

 

Wysokość taryf za dostarczoną wodę w zł/m³

(obowiązują od 31.07.2021r.)

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. , o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. dz. U z 2020r. poz. 2028), Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrowce, informuje o zatwierdzonych decyzją znak GD.RZT.70.213.82.2021./D.DW z dnia 30 czerwca 2021r., wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

Powiązane artykuły

Nasz Adres

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.