Ułatwienia dostępu

O Nas

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XIII/187/5 z dnia  25. lutego 2005 r. działalność rozpoczął od 2 maja 2005 roku (działalność statutową rozpoczął dnia 1 lipca 2005 roku). Wyżej wymieniona uchwała oraz  uchwały nr V/30/2011 z dnia 25. marca 2011 r. wraz z załącznikiem nr 1 oraz uchwała nr X/81/2011 z dnia 28. października 2011 r.  określają Statut  Zakładu Gospodarki Komunalnej a także  formę prawną, finansową, organizacyjną i gospodarczą Zakładu.


Uchwała Rady Gminy z 25/02/2005 powołująca ZGK w Czarnej Dąbrówce 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność na obszarze Gminy Czarna Dąbrówka w następujących  dziedzinach:

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w tym:            
  - uzdatnianie, dostawa i sprzedaż wody mieszkańcom, instytucjom publicznym i zakładom na terenie gminy
  - budowa i rozbudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody i hydroforni
  - eksploatacja i utrzymanie sieci wodociągowych, urządzeń poboru
  i rozprowadzania wody,

  2. Odbiór i oczyszczanie ścieków w tym:
  - eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnych,
  - budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych
  - eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce i Jasieniu

  3. Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Czarnej Dąbrówce:

  4. Prac remontowo-budowlanych zleconych przez Urząd Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
  - budowa oraz remonty chodników i gminnych dróg dojazdowych
  - remont, modernizacja, przebudowa i naprawa poawaryjna obiektów podległych Urzędowi Gminy

  5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka:
  - odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw domowych, placówek publicznych i przedsiębiorstw
  - utrzymanie trzech składowisk odpadów stałych
  - letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i chodników

  6. Usług transportowych na rzecz Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych:
  - utrzymanie i eksploatacja samochodów i maszyn będących w posiadaniu Urzędu Gminy
  - wynajem samochodów i maszyn wraz z operatorem
  - usługi transportowe pojazdami uniwersalnymi

Powiązane artykuły

Nasz Adres

Popularne Artykuły

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.